برگزاری هفتمین جلسه کمیته فنی هلدینگ معدن

به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، هفتمین جلسه کمیته فنی در تاریخ 16/06/1401 در محل سالن جلسات هلدینگ معدن با حضور اعضای محترم کمیته فنی تشکیل و ضمن مرور آخرین وضعیت پروژه های جاری، موارد در دست بررسی جهت ورود به فاز مشارکت و سرمایه گذاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین پیشنهاد ایجاد زیر ساخت لازم از طریق تشکیل دفتر فنی برای هلدینگ در مقطع کنونی و تسری آن به تامین شرکت مشاور برای گروه بمنظور پشتیبانی پروژه های در دست اقدام ارائه و مورد تاکید واقع گردید.

ادامه مطلب
Chah-panj-sar-mine-sepehr-talashgaran-khorsandipour.com

جلسه مشترک پروژه چاه پنجسر بیرجند با رویکرد فعالسازی

 

به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، جلسه مشترک در خصوص پروژه چاه پنجسر بیرجند با رویکرد فعالسازی، در روز سه شنبه مورخ  1401/06/15 در محل سالن جلسات هلدینگ معدن تلاشگران با حضور مشاوران، کارفرما، شریک محترم تجاری و سایر عوامل برگزار گردید و ضمن بررسی ابعاد فعالیت‌ها و تعیین اولویت ها، محورهای اصلی مورد تبادل نظر واقع گردید. دستاورد جلسه موصوف تهیه برنامه عملیاتی پروژه مصوب گردید.

ادامه مطلب

ششمین جلسه کمیته فنی هلدینگ معدن

به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، ششمین جلسه کمیته فنی هلدینگ معدن در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ در محل سالن همایش های گروه تلاشگران اقتصاد پایدار با حضور کلیه اعضاء و همچنین مدعوین برگزار گردید.
در این جلسه، ضمن مرور اقدامات انجام شده و در دست اقدام پروژه ها طی ماه گذشته و همچنین تبادل نظر در خصوص نحوه فعالسازی آنها به لحاظ حفظ و ارتقاء روند فعلی و کنترل میزان تطبیق بر اصول حرفه ای حوزه های اکتشاف و استخراج معدن، موارد جدید پیشنهادی، جهت تکمیل ناوگان معدنی مجموعه، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

ادامه مطلب

هجدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت تلاشگران معادن زرمس با حضور اعضاء محترم

به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، هجدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت تلاشگران معادن زرمس با حضور اعضاء محترم طی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ پس از انجام بازدید میدانی از فعالیتهای در دست اقدام و همچنین انبار مغزه ها در محل کارگاه و معدن برگزار گردید. در این جلسه، ضمن مرور اهم موارد اجرایی، تأمین مالی و اهداف مد نظر، قرار بر استمرار فعالیتها، انسجام آنها و حفظ پیوستگی آنها بر اساس اولویتهای تعیین شده، گذاشته شد.

ادامه مطلب