پروژه‌ها

پروژه عملیات اجرایی قطعه دوم و سوم سامانه انتقال آب شهر بانه از سد عباس آباد

11 تیر 1402

اجرای خط 700 و 400 لوله پلی اتیلن شامل خاک برداری ،...

عملیات اجرایی فاز اول خط انتقال آب از سد احمد بیگلو به تصفیه خانه مشکین شهر

11 تیر 1402

اجرای خط انتقال لوله فولادی شامل خاک برداری ، لوله گذاری و...

ایستگاه پمپاژ ،خطوط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی احمد بیگلو ( قرارداد سوم)

11 تیر 1402

اجرای خط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی و خط انتقال برق...

معدن جاجرم

5 تیر 1402

انجام عملیات آماده سازی، استخراج بوکسیت و باطله­های معدنی و حمل مصالح...

ایستگاه پمپاژ ،خطوط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی احمد بیگلو ( قرارداد اول )

4 تیر 1402

اجرای خط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی و خط انتقال برق...

ایستگاه پمپاژ ،خطوط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی احمد بیگلو ( قرارداد دوم )

4 تیر 1402

اجرای خط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی و خط انتقال برق...

پروژه ها

پروژه عملیات اجرایی قطعه دوم و سوم سامانه انتقال آب شهر بانه از سد عباس آباد

11 تیر 1402

اجرای خط 700 و 400 لوله پلی اتیلن شامل خاک برداری ،...

بیشتر بخوانید

عملیات اجرایی فاز اول خط انتقال آب از سد احمد بیگلو به تصفیه خانه مشکین شهر

11 تیر 1402

اجرای خط انتقال لوله فولادی شامل خاک برداری ، لوله گذاری و...

بیشتر بخوانید

ایستگاه پمپاژ ،خطوط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی احمد بیگلو ( قرارداد سوم)

11 تیر 1402

اجرای خط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی و خط انتقال برق...

بیشتر بخوانید

معدن جاجرم

5 تیر 1402

انجام عملیات آماده سازی، استخراج بوکسیت و باطله­های معدنی و حمل مصالح...

بیشتر بخوانید

ایستگاه پمپاژ ،خطوط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی احمد بیگلو ( قرارداد اول )

4 تیر 1402

اجرای خط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی و خط انتقال برق...

بیشتر بخوانید

ایستگاه پمپاژ ،خطوط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی احمد بیگلو ( قرارداد دوم )

4 تیر 1402

اجرای خط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی و خط انتقال برق...

بیشتر بخوانید

شرکت اقماری آبزیان گستر نصر قشم

2 تیر 1402

احجام پروژه : شرکت آبزیان گستر نصر قشم نیز یکی دیگر از...

بیشتر بخوانید

سرمایه گذاری و بهره برداری معدن سیاستراگی سیستان و بلوچستان

2 تیر 1402

احجام پروژه : این شرکت با ورود به بخش سرمایه گذاری در...

بیشتر بخوانید

سد امیرآباد

2 تیر 1402

احجام پروژه : هدف طرح : کنترل جریان بهنگام و نابهنگام و...

بیشتر بخوانید

سد رمشت

2 تیر 1402

احجام پروژه : هدف طرح : کنترل جریان بهنگام و نابهنگام و...

بیشتر بخوانید