پروژه ها

معدن سرب و روی انگوران در مجتمع کالسیمین

7 آبان 1401

مبلغ اولیه پیمان : ۷۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مختصات جغرافیایی و موقعیت محلی :...

بیشتر بخوانید

انجام عملیات استخراج بوکسیت و باطله های معدنی و حمل مصالح معدنی گانو

7 آبان 1401

انجام کلیه عملیات استخراجی شامل آماده سازی، حفاری، آتشباری، باطله برداری، استخراج،...

بیشتر بخوانید

عملیات استخراج ، بارگیری و حمل مواد معدنی کارخانه سیمان فیروزکوه

7 آبان 1401

موقعیت پروژه : استان تهران، شهرستان فیروزکوه، کیلومتر ۱۰ جاده فیروزکوه به...

بیشتر بخوانید

احداث ۸۰ واحد مسکونی حکیم الهی سمنان

23 مهر 1401

موقعیت پروژه : استان سمنان – شهرستان سمنان – شهر سمنان –...

بیشتر بخوانید

حفاری و اکتشاف معدن ساوه

17 مهر 1401

انجام عملیات حفاری مغزه گیری به روش وایرلاین با  دستگاه حفاری هیدرولیک...

بیشتر بخوانید

حفاری و اکتشاف معدن کلوت شرق سمنان

15 مهر 1401

انجام عملیات حفاری مغزه گیری به روش وایرلاین با  دستگاه حفاری هیدرولیک...

بیشتر بخوانید

پروژه احداث کانال اصلي قطعه اول پاي پل

26 شهریور 1401

موضوع طرح : احداث کانال اصلی قطعه اول پای پل و سازه های...

بیشتر بخوانید

پروژه احداث کانال اصلي انتقال آب دشت عباس

20 شهریور 1401

احداث کانال با هدف توسعه سطح زير کشت اراضي دشت عباس ، عين...

بیشتر بخوانید

معدن خاک صنعتی و پلی متال آقاش

25 مرداد 1399

پروژه اکتشاف و تجهیز و راه اندازی معدن پلی متال آقاش (سنگ...

بیشتر بخوانید

حفاری و اکتشاف معدن مس سیاستراگی

24 مرداد 1399

انجام عملیات حفاری مغزه گیری به روش وایرلاین و با دستگاه حفاری...

بیشتر بخوانید

پروژه ها

معدن سرب و روی انگوران در مجتمع کالسیمین

7 آبان 1401

مبلغ اولیه پیمان : ۷۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مختصات جغرافیایی و موقعیت محلی :...

بیشتر بخوانید

انجام عملیات استخراج بوکسیت و باطله های معدنی و حمل مصالح معدنی گانو

7 آبان 1401

انجام کلیه عملیات استخراجی شامل آماده سازی، حفاری، آتشباری، باطله برداری، استخراج،...

بیشتر بخوانید

عملیات استخراج ، بارگیری و حمل مواد معدنی کارخانه سیمان فیروزکوه

7 آبان 1401

موقعیت پروژه : استان تهران، شهرستان فیروزکوه، کیلومتر ۱۰ جاده فیروزکوه به...

بیشتر بخوانید

احداث ۸۰ واحد مسکونی حکیم الهی سمنان

23 مهر 1401

موقعیت پروژه : استان سمنان – شهرستان سمنان – شهر سمنان –...

بیشتر بخوانید

حفاری و اکتشاف معدن ساوه

17 مهر 1401

انجام عملیات حفاری مغزه گیری به روش وایرلاین با  دستگاه حفاری هیدرولیک...

بیشتر بخوانید

حفاری و اکتشاف معدن کلوت شرق سمنان

15 مهر 1401

انجام عملیات حفاری مغزه گیری به روش وایرلاین با  دستگاه حفاری هیدرولیک...

بیشتر بخوانید

پروژه احداث کانال اصلي قطعه اول پاي پل

26 شهریور 1401

موضوع طرح : احداث کانال اصلی قطعه اول پای پل و سازه های...

بیشتر بخوانید

پروژه احداث کانال اصلي انتقال آب دشت عباس

20 شهریور 1401

احداث کانال با هدف توسعه سطح زير کشت اراضي دشت عباس ، عين...

بیشتر بخوانید

معدن خاک صنعتی و پلی متال آقاش

25 مرداد 1399

پروژه اکتشاف و تجهیز و راه اندازی معدن پلی متال آقاش (سنگ...

بیشتر بخوانید

حفاری و اکتشاف معدن مس سیاستراگی

24 مرداد 1399

انجام عملیات حفاری مغزه گیری به روش وایرلاین و با دستگاه حفاری...

بیشتر بخوانید