درباره ما

حوزه فعالیت انجام کلیه فعالیتهای مطالعاتی وپژوهشی, خدمات فنی و مهندسی اعم از مشاوره ای و نظارت ، طراحی، اجرایی، طرح و ساخت، مدیریت پیمان، ، صنعت ومعدن , ایجاد و یا تاسیس هرگونه شرکت، یا کارخانه ویا مجتمع مشارکت و بهره برداری در ساخت و تجهیز و واگذاری و فروش واحدهای تجاری، مسکونی , صنعتی و اداری و زراعی، کشاورزی ، خدمات رفاهی و پشتیبانی رفاهی، جنگل ومراتع، آبزیان، آبخیزداری، امور دام , مرمت و بازسازی آثار باستانی وبناهای فرهنگی و تاریخی  همچنین نظارت مستمر بر فعالیت ها وعملکرد شرکت های گروه، صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور در همه زمینه ها بصورت مستقیم ویا از طریق مشارکت ویا تشکیل شرکت  در همه زمینه ها مشتمل بر آب، حمل و نقل، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی، ساختمان، صنعت و معدن، برق، نفت و گاز می باشد.
شماره ثبت: 2651
سرمایه ثبتی شرکت: 500,000 میلیون ریال
تعداد نیروی انسانی: 165
درصد مالکیت هلدینگ معدن سپهر تلاشگران:  100%

اعضا هیئت مدیره

اسمعیل کریم زاده

رئیس هیات مدیره


تحصیلات: کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی

مناف محمدزاده

عضو هیات مدیره


تحصیلات: کارشناسی ارشد

سیف اله صمد خواه

مدیرعامل و عضو هیات مدیره


تحصیلات: کارشناسی

رتبه بندی
ساختمان و ابنیه  4
  
راه و ترابری 2
  
تاسیسات و تجهیزات5

آب

1

نفت و گاز
5
ماشین آلات
سنگین 33
نیمه سنگین32
ثابت ایستگاهی16
سبک(سواری)17
  

گالری تصاویر

پروژه ها

موقعیت مکانی