به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، هجدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت تلاشگران معادن زرمس با حضور اعضاء محترم طی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ پس از انجام بازدید میدانی از فعالیتهای در دست اقدام و همچنین انبار مغزه ها در محل کارگاه و معدن برگزار گردید. در این جلسه، ضمن مرور اهم موارد اجرایی، تأمین مالی و اهداف مد نظر، قرار بر استمرار فعالیتها، انسجام آنها و حفظ پیوستگی آنها بر اساس اولویتهای تعیین شده، گذاشته شد.