به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، ششمین جلسه کمیته فنی هلدینگ معدن در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ در محل سالن همایش های گروه تلاشگران اقتصاد پایدار با حضور کلیه اعضاء و همچنین مدعوین برگزار گردید.
در این جلسه، ضمن مرور اقدامات انجام شده و در دست اقدام پروژه ها طی ماه گذشته و همچنین تبادل نظر در خصوص نحوه فعالسازی آنها به لحاظ حفظ و ارتقاء روند فعلی و کنترل میزان تطبیق بر اصول حرفه ای حوزه های اکتشاف و استخراج معدن، موارد جدید پیشنهادی، جهت تکمیل ناوگان معدنی مجموعه، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.