جلسه کمیته راهبردی توسعه همکاری با شرکت ملی صنایع مس ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران،  جلسه کمیته راهبردی توسعه همکاری با شرکت ملی صنایع مس ایران با حضور آقای مهندس سبحانی مدیر عامل محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار، آقای مهندس سعیدی مدیر عامل محترم هلدینگ معدن و سایر مدیران ذیربط در خصوص توسعه همکاری های بیشتر با شرکت ملی صنایع مس ایران در ساعت 07:30 روز یکشنبه مورخ 1402/04/25 در سالن جلسات شرکت، برگزار گردید.

ادامه مطلب

جلسه توسعه همکاری با شرکت تامین منابع آب صنایع و معادن استان های شرق کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران،  جلسه توسعه همکاری با شرکت تامین منابع آب صنایع و معادن استان های شرق کشور IMWASCO ، با حضور آقای مهندس اسدی مدیر عامل محترم شرکت، آقای مهندس سبحانی مدیر عامل محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار، آقای مهندس سعیدی مدیر عامل محترم هلدینگ معدن و مدیران هلدینگ های تخصصی در خصوص پروژه انتقال آب دریای عمان   به سیاستراگی و استان های شرق کشور و شناسایی پروژه های ممکن، در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/04/25 در سالن جلسات شرکت، برگزار گردید.

 

ادامه مطلب