اهداف

تنوع‌ بخشی به سبد کسب‌ وکار با هدف کسب درآمدهای پایدار (توسعه فعالیت‌های معدنی)

برنامه‌ریزی جهت تأمین منابع مالی موردنیاز از طریق بازار سرمایه

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و تأمین منابع مالی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری

چابک سازی و پرداختن به موضوعات حوزه معدنی و ارائه خدمات فنی و مشاوره تخصصی به شرکت‌های تابعه

تمرکز و یکپارچه‌سازی در ظرفیت‌های گروه جهت دستیابی و اجرای پروژه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی

ایجاد ساختار یکپارچه، پویا و توانمند جهت واگذاری، ساماندهی و ارزش‌آفرینی سهام شرکت‌ها به‌منظور بهره‌مندی تمامی ایثارگران جهادی سراسر کشور

ايجاد هم‌افزايي، همدلی و مشارکت همگانی شركت‌هاي گروه در جهت بهبود توان فنی و تخصصی