به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، طی هفته های اخیر شهردار محترم سمنان و هیات همراه از پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح شهید دانشگر سمنان بازدید بعمل آوردند.