به گزارش روابط عمومی شرکت کانسار نصر شمالغرب، به جهت تقویت ماشین آلات پروژه های شرکت ، طی صحبت ها و رایزنی های انجام شده مدیران و هیات مدیره شرکت با شرکت آمیکو در مورخه 1402/04/15 تعداد شش دستگاه کمپرسی خریداری شده از شرکت آمیکو  تحویل  و جهت انجام فعالیت  روانه کارگاه معدن مس سونگون شدند.