به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران،  جلسه بررسی بودجه سال مالی 1402 هلدینگ معدن، با حضور مدیر عامل محترم و مدیران ارشد گروه تلاشگران اقتصاد پایدار و مدیر عامل محترم و مدیران شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران و مدیران عامل محترم شرکت های تابعه در تاریخ 1402/03/06 در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.