به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، مدیرعامل محترم در جلسه ای با حضور مدیران شرکت، که در تاریخ 1401/12/28 برگزار گردید از همکاران بازنشسته آقایان محمدعلی ایمانی نسب و حمید عامری تقدیر و تجلیل به عمل آورده و با اهدای لوح و هدیه از زحمات ایشان قدردانی نمودند.