به گزارش روابط عموم هلدینگ معدنی سپهر تلاشگران، شرکت حفاری و اکتشاف تلاشگران فرتاک در مورخ 24 الی 27 آذر ماه، در نمایشگاه بین المللی تویاپ استانبول با موضوع معدن ،تونل سازی ،تجهیزات ماشین آلات و وسایل سنگین شرکت کرده که در این نمایشگاه مدیر عامل محترم تلاشگران فرتاک به عنوان نماینده رسمی شرکت اوراسیا(Eurasiya) ،تأمین کننده ماشین آلات حفاری و تجهیزات درون چاهی حضور یافتند.