سیاستراگی پروژه ای موفق با بازدهی بالای 50 درصد بدون ریسک

پروژه احداث کارخانجات مس و طلای تلاشگران پایدار زرمس ایرانیان در محدوده معدن سیاستراگی واقع در شمال استان سیستان و بلوچستان یک پروژه موفق و با بازدهی بالای پنجاه درصد از لحاظ سودآوری است که هیچگونه ریسکی حداقل برای ده سال آینده برای آن متصور نخواهد بود. میزان مس تولیدی در دنیا در سال 2021 حدود 22 میلیون تن است و میزان مصرف در همان سال 25 میلیون تن برآورد شده است. مابه التفاوت مس مصرفی و مس تولید شده از محل تولید مس های بازیافتی تامین میشود. آنچه که حائز اهمیت است بر اساس پژوهش انجام شده در موسسه علوم محیطی (CMI) میزان تقاضا برای مس تا سال 2050 حداقل سه برابر میشود که عمده مصرف آن مربوط به صنایع ساختمانی و خودروهای برقی است. به استناد آنچه که میزان تقاضا برای مس در آینده را مشخص می کند احداث کارخانجات مس سیاستراگی در دو بخش مس کاتدی و کنستانتره مس به عنوان سیاست های راهبردی هلدینگ معدنی سپهر تلاشگران تلقی شده است که از طریق شرکت تلاشگران پایدار زر مس ایرانیان در حال اجراست.
پروژه مطابق برنامه زمانبندی مصوب هم زمان با تولید اولین نقشه ها در اردیبهشت 1400 در سه فاز احداث، اکتشاف و استخراج شروع به کار کرد و با وفاداری به برنامه زمانبندی با کمترین انحراف در فاز احداث به نتایج قابل قبولی رسید که با پیشرفت فیزیکی هشتاد درصد در احداث کارخانه 3000 تنی شماره یک مس کاتدی خود یکی از س یع ترین پروژه های جاری کشور از لحاظ اجرا است. حجم قراردادهای منعقده تاکنون بالغ بر 80 قرارداد در بخش های مهندسی، خرید و اجرا و از لحاظ آماری برای احداث تاکنون چهارصد هزار متر مکعب عملیات خاکی و سنگی انجام شده است و چیزی در حدود 1300 تن مقاطع فولادی مصرف شده است و بالغ بر هشت هزار متر مکعب حجم بتن مصرفی است و در بخش
اکتشاف بالغ بر 9000 متر حفاری مغزه گیری انجام شده و در بخش معدن متناسب با عملیات معدن کاری بالغ بر 350 هزار تن ماده معدنی و باطله تولید و حمل شده است، نیروهای به کار گرفته شده تاکنون به طور متوسط 200 نفر شامل حداقل 30 نفر دارای مدرک دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و مهندسی و کارشناسی است و مابقی در سایر رده های شغلی پروژه مشغول هستند و مطابق با آخرین برآورد هزینه های انجام شده طرح (کارخانه اول) تاکنون بالغ بر 3500 میلیارد ریال هزینه شده که مطابق با پیشرفت 80 درصدی طبق برنامه زما نبندی که موید پیشرفت مالی پروژه نیز است در حدود 20 درصد نیاز به تامین منابع مالی دارد که برنامه ریزی لازم در این زمینه صورت گرفته است؛ بنابراین مطابق با آخرین بازنگری در برنامه زمانبندی، پی شبینی م یشود که تا پایان سال جاری حداقل ماهیانه 250 تن مس کاتدی به ظرفیت تولیدی مس کشور اضافه شده و کارخانه مس سیاستراگی به نام تلاشگران پایدار زر مس ایرانیان در مدار تولید قرار گیرد.