به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، آقای مهندس سبحانی مدیرعامل محترم هلدینگ تلاشگران اقتصاد پایدار از نمایشگاه معدن و صنایع معدنی اصفهان، غرفه حفاری و اکتشاف تلاشگران فرتاک بازدید بعمل آوردند.