به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، جلسه هماهنگی هلدینگ معدن با حضور مدیران عامل و مدیران مالی شرکت‌های تابعه به همراه حسابرس محترم (موسسه حسابرسی آزموده‌کاران) در خصوص برگزاری جلسات مجامع سال مالی 1401 در مهلت مقرر (چهارماهه)، بررسی گزارش عملکرد نه ماهه سال مالی 1401 و بودجه سال مالی 1402 در روز دوشنبه مورخ 1401/09/14 ساعت14:00 در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.