به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، جلسه مشترک در خصوص سیاست‌ها و استراتژی‌های هلدینگ معدن در روز سه‌شنبه مورخ 1401/08/24 در دفتر مدیرعامل هلدینگ معدن با حضور آقای مهندس سبحانی (عضو محترم هیأت‌مدیره شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار)، آقای دکتر هاشمی (مشاور محترم استراتژی)، آقای دکتر کلانتری (مشاور محترم امور برنامه‌ریزی)، خانم دکتر سلطانی (مدیر محترم توسعه منابع انسانی)، آقای مهندس ابوالحسنی (سرپرست محترم برنامه‌ریزی و سیستم‌های اطلاعاتی) و با حضور آقای مهندس سعیدی (مدیرعامل محترم شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران) و آقای دکتر افشار (مدیر برنامه‌ریزی و امور شرکت‌ها) برگزار گردید.