به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، اقای دکتر موذنی نیا نماینده سازمان ملی مسکن کشور و هیئت همراه از پروژه احداث 172 واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در سایت 1/6 هکتاری مینودشت و بررسی مشکلات و پیشرفت فیزیکی پروژه بازدید بعمل آوردند.