برگزاری هفتمین جلسه کمیته فنی هلدینگ معدن

به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، هفتمین جلسه کمیته فنی در تاریخ 16/06/1401 در محل سالن جلسات هلدینگ معدن با حضور اعضای محترم کمیته فنی تشکیل و ضمن مرور آخرین وضعیت پروژه های جاری، موارد در دست بررسی جهت ورود به فاز مشارکت و سرمایه گذاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین پیشنهاد ایجاد زیر ساخت لازم از طریق تشکیل دفتر فنی برای هلدینگ در مقطع کنونی و تسری آن به تامین شرکت مشاور برای گروه بمنظور پشتیبانی پروژه های در دست اقدام ارائه و مورد تاکید واقع گردید.

ادامه مطلب
Chah-panj-sar-mine-sepehr-talashgaran-khorsandipour.com

جلسه مشترک پروژه چاه پنجسر بیرجند با رویکرد فعالسازی

 

به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، جلسه مشترک در خصوص پروژه چاه پنجسر بیرجند با رویکرد فعالسازی، در روز سه شنبه مورخ  1401/06/15 در محل سالن جلسات هلدینگ معدن تلاشگران با حضور مشاوران، کارفرما، شریک محترم تجاری و سایر عوامل برگزار گردید و ضمن بررسی ابعاد فعالیت‌ها و تعیین اولویت ها، محورهای اصلی مورد تبادل نظر واقع گردید. دستاورد جلسه موصوف تهیه برنامه عملیاتی پروژه مصوب گردید.

ادامه مطلب