به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، اعضای محترم شورا، شهردار و معاونین شهرداری شهر سمنان از پروژه پل شهید دانشگر سمنان بازدید بعمل آورده و روند پیشرفت آن را بررسی کردند.