به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، اولین جلسه هماهنگی وب‌سایت هلدینگ معدن و شرکت‌های تابعه با حضور مسئولین محترم روابط عمومی شرکت­های تابعه، روز دوشنبه مورخ 1401/06/14 تشکیل و پس از خوش‌آمد گویی توسط آقای دکتر افشار مدیر محترم برنامه­ریزی و امور شرکت­ها، وب­سایت هلدینگ معدن به مدعوین محترم معرفی گردید و مقرر شد شرکت­های تابعه اطلاعات موردنیاز را جهت بارگذاری در سایت، تکمیل و در اختیار آقای مهندس خرسندی پور مشاور محترم فناوری اطلاعات قرار دهند. تولید محتوا و ایجاد وب­سایت شرکت­های تابعه، ازجمله موضوعاتی بود که به نمایندگان شرکت­های تابعه، یادآوری شد.