به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، نخستین جلسه از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی مدیران عامل و اعضاء محترم هیأت‌مدیره شرکت‌های گروه معدن، در روز دوشنبه مورخ 1402/10/11، ساعت 08:30 صبح الی 14:00 در محل سالن جلسات شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار با موضوع گزارش فاز شناخت شرکت‌های گروه معدن جهت تدوین استراتژی (آسیب‌شناسی، ارزیابی و ارائه راه‌کار استراتژیک) با ارائه آقای مهندس آشتیانی مدیرعامل محترم شرکت مشاوره مدیریت آریانا برگزار ‌گردید.