جلسه مدیرعامل شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار و مدیرعامل هلدینگ معدن با مدیران شرکت نام آوران نصر سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، در مورخ 1402/06/18 جلسه ای با حضور مدیرعامل محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار و همچنین مدیرعامل محترم شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران پیرامون مسائل آتی شرکت نصر سمنان برگزار شد.

ادامه مطلب

 جلسه بررسی بودجه سال مالی 1402 هلدینگ معدن

به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران،  جلسه بررسی بودجه سال مالی 1402 هلدینگ معدن، با حضور مدیر عامل محترم و مدیران ارشد گروه تلاشگران اقتصاد پایدار و مدیر عامل محترم و مدیران شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران و مدیران عامل محترم شرکت های تابعه در تاریخ 1402/03/06 در سالن جلسات شرکت برگزار گردید.

ادامه مطلب

جلسه مشترک در خصوص ارائه گزارش عملکرد شرکت‌های تابعه

به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، جلسه‌ای مشترک با حضور آقای مهندس سبحانی مدیر عامل محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار، آقای مهندس سعیدی مدیرعامل محترم به همراه مدیران و کارکنان شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، مدیران عامل شرکت‌های تابعه در روز یکشنبه مورخ 1401/09/27 در سالن جلسات شرکت، برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارش آخرین وضعیت پروژه‌های جاری، در خصوص رفع موانع و مشکلات پروژه‌های در دست اقدام به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ادامه مطلب