به گزارش روابط عمومی شرکت کانسار نصر شمالغرب، جلسه ­ای در تاریخ 1402/04/03 با حضور نماینده مردمی و شریف ارومیه در مجلس شورای اسلامی حاج آقای روح اله حضرت پور در دفتر مدیریت شرکت کانسار نصر شمال غرب تشکیل و در خصوص مشکلات ، موانع و روند اجرایی پروژه های شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین حاج آقای حضرت پور قول مساعدت در خصوص  پیگیری مشکلات زمین شرکت در منطقه آزاد تجاری ماکو و حمایت از شرکت در خصوص اخذ پروژه های داخل استان را دادند.