به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان مهندس محمود افغانی مقدم  مدیریت شعب بانک تجارت استان سمنان به همراه مدیران این بانک طی جلسه ای با حضور مدیران شرکت نام آوران نصر سمنان و تلاشگران سپهر، با موضوع اتخاذ راهکارهای گسترش همکاری فی مابین و ارائه خدمات در حوزه های مختلف بانکی، از جمله گشایش LC ، اخذ ضمانت نامه بانکی و تسهیلات هر چه بیشتر در جهت کمک به فعالیتهای اقتصادی شرکت سپهرتلاشگران و شرکت نام آوران نصر سمنان، دیدار و گفتگو نمودند .