🔸میزگرد طرح چالش‌های محیط‌زیست‌، منابع طبیعی و انرژی معادن مس و صنایع وابسته به آن توسط کمیته محیط‌زیست و منابع طبیعی انجمن مس ایران برگزار شد. این کمیته به دنبال یافتن و معرفی راهکارهای قانونی به‌منظور تسهیل معدن‌کاری برای فعالان حوزه مس است و در این مسیر، معرفی و شناسایی فناوری‌های نوین و سبز را برای دستیابی به اهداف تولیدی و صادراتی در این بخش دنبال می‌کند.

میزگرد طرح چالش‌های محیط‌زیست‌، منابع طبیعی و انرژی معادن مس و صنایع وابسته به آن توسط این کمیته با حضور فعالین حوزه معدن، هیئت مدیره انجمن مس ایران و شورای راهبری کمیته محیط‌زیست روز چهارشنبه ۳ خردادماه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

👤مهندس سعیدی، رئیس کمیته محیط‌زیست و منابع طبیعی انجمن مس: محدودیت‌های تامین انرژی فرصت بهره‌وری صنایع کشور را محدود می‌کند

👤دکتر شعبانی، نایب‌رئیس انجمن مس ایران: نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه دولت و حاکمیت برای جذب سرمایه در بخش معدن هستیم

👤دکتر مشکانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن مس ایران: موانع و قوانین متعدد منجر شده بخش خصوصی به جای تولید ثروت به فکر رفع چالش‌های قانونی باشد

👤مهندس زینلی، عضو هیئت‌مدیره انجمن مس ایران: مشکل تامین سوخت و افزایش حقوق عرفی فشار مضاعفی بر بدنه معدنکاری ایران

👤دکتر صالح‌آبادی، دبیر انجمن مس ایران: تامین نفت سفید از چالش‌های پیش‌روی معدنکاران

👤مهندس نوری، دبیر کمیته محیط‌زیست و منابع‌طبیعی انجمن مس: به دنبال راهکارهای قانونی تسهیل معدنکاری برای فعالان حوزه مس هستیم.