به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران،  جلسه توسعه همکاری با شرکت تامین منابع آب صنایع و معادن استان های شرق کشور IMWASCO ، با حضور آقای مهندس اسدی مدیر عامل محترم شرکت، آقای مهندس سبحانی مدیر عامل محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار، آقای مهندس سعیدی مدیر عامل محترم هلدینگ معدن و مدیران هلدینگ های تخصصی در خصوص پروژه انتقال آب دریای عمان   به سیاستراگی و استان های شرق کشور و شناسایی پروژه های ممکن، در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/04/25 در سالن جلسات شرکت، برگزار گردید.