بازدید معاون محترم استاندار و شهردار محترم سمنان از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید دانشگر سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، معاون محترم استاندار و شهردار محترم سمنان و هیات مدیره محترم نصر سمنان برای مشاهده روند پیشرفت پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید دانشگر سمنان، از آن پروژه بازدید و در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ادامه مطلب

بازدید شهردار محترم سمنان از پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح شهید دانشگر سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، طی هفته های اخیر شهردار محترم سمنان و هیات همراه از پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح شهید دانشگر سمنان بازدید بعمل آوردند.

ادامه مطلب