به گزارش روابط عمومی هلدینگ معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، جلسه ای با آقای مهندس حصیرباف و جمعی از مدیران محترم شهرداری سمنان درخصوص بررسی مشکلات و رفع موانع جهت پیشرفت پروژه احداث تقاطع غیر همسطح شهرک روزیه سمنان، با حضور مدیرعامل محترم شرکت نام آوران نصر سمنان تشکیل و در این خصوص بحث و تبادل نظر گردید.