بازدید شهرداری و پلیس راهوار از پل روزیه

به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، شهردار سمنان به همراه مسئولین پلیس راهور از پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح روزیه بازدید و در این خصوص گفتگو کردند.

ادامه مطلب

جلسه مدیرعامل شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار و مدیرعامل هلدینگ معدن با مدیران شرکت نام آوران نصر سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، در مورخ 1402/06/18 جلسه ای با حضور مدیرعامل محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار و همچنین مدیرعامل محترم شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران پیرامون مسائل آتی شرکت نصر سمنان برگزار شد.

ادامه مطلب

جلسه مدیران شرکت نام آوران نصر سمنان با مدیران شهرداری – پروژه روزیه

به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، در مورخ 1402/06/16 جلسه ای با حضور شهردار محترم و مدیران شهرداری سمنان در خصوص پیشبرد پروژه تقاطع غیرهمسطح پروژه شهرک روزیه سمنان برگزار شد.

ادامه مطلب

عملیات اجرای قالب بندی ستون فندانسیون فک سنگ شکن در معدن آقاش

به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، شرکت تلاشگران معادن زرمس 90 درصد از اجرای قالب بندی ستون فندانسیون فک سنگ شکن در معدن آقاش را پایان رسانیده است .
هم چنین نصب و جانمایی صفحه ستون ها جهت آماده سازی رمپ دسترسی بونکر بتن به دال آرماتوربندی شده در حال انجام است.

ادامه مطلب

جلسه مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده سال مالی 1401 شرکت تلاشگران زرمس ایرانیان

به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، جلسه مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده سال مالی 1401 منتهی به 1401/09/30 شرکت تلاشگران پایدار زرمس ایرانیان، با حضور مدیرعامل محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار، معاون محترم امور مجامع، مدیر عامل و اعضای محترم هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران مدیر عامل و اعضای محترم هیئت مدیره شرکت تلاشگران پایدار زرمس ایرانیان در ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1402/05/02 در سالن جلسات شرکت با دستور کار ذیل برگزار گردید.

1-   استماع گزارش بازرس قانونی

2-  تصویب صورت های مالی سال مالی 1401

3-  ارائه گزارش عملکرد سال مالی 1401

4-  انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل سال مالی 1402

5-   انتخاب روزنامه کثیرالانتشار    

 

ادامه مطلب

جلسه کمیته راهبردی توسعه همکاری با شرکت ملی صنایع مس ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران،  جلسه کمیته راهبردی توسعه همکاری با شرکت ملی صنایع مس ایران با حضور آقای مهندس سبحانی مدیر عامل محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار، آقای مهندس سعیدی مدیر عامل محترم هلدینگ معدن و سایر مدیران ذیربط در خصوص توسعه همکاری های بیشتر با شرکت ملی صنایع مس ایران در ساعت 07:30 روز یکشنبه مورخ 1402/04/25 در سالن جلسات شرکت، برگزار گردید.

ادامه مطلب

جلسه توسعه همکاری با شرکت تامین منابع آب صنایع و معادن استان های شرق کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران،  جلسه توسعه همکاری با شرکت تامین منابع آب صنایع و معادن استان های شرق کشور IMWASCO ، با حضور آقای مهندس اسدی مدیر عامل محترم شرکت، آقای مهندس سبحانی مدیر عامل محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار، آقای مهندس سعیدی مدیر عامل محترم هلدینگ معدن و مدیران هلدینگ های تخصصی در خصوص پروژه انتقال آب دریای عمان   به سیاستراگی و استان های شرق کشور و شناسایی پروژه های ممکن، در ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1402/04/25 در سالن جلسات شرکت، برگزار گردید.

 

ادامه مطلب

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده سال مالی 1401 شرکت نام آوران نصر سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده سال مالی 1401 منتهی به 1401/09/30 شرکت نام‌آوران نصر سمنان، با حضور آقای مهندس سبحانی مدیرعامل محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار، آقای مهندس سعیدی مدیرعامل محترم شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، آقای مهندس پیوندی مدیرعامل محترم شرکت نام‌آوران نصر سمنان و سایر مدیران مربوطه در ساعت 15:30 روز یکشنبه مورخ 1402/04/25 در سالن جلسات شرکت، با دستور کار ذیل برگزار گردید:

1-   استماع گزارش بازرس قانونی

2-   ارائه گزارش عملکرد هیأت‌مدیره سال مالی ۱۴۰۱

3-   انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل (سال مالی ۱۴۰۲)

4-   انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

ادامه مطلب

جلسه بازدید و بررسی روند اجرایی پروژه سد عنبران اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت کانسار نصر شمالغرب، در مورخه  1402/04/20 جلسه بازدید و بررسی روند اجرایی پروژه سد عنبران اردبیل با برنامه زمانبندی و مسائل مالی و اعتباری پروژه با حضور آقای دکتر حیدری مدیر عامل آب منطقه ای استان اردبیل و هیات همراه و همچنین مدیرعامل شرکت نصر شمال غرب آقای مهندس صمدخواه و معاونین شرکت و سرپرست کارگاه سد عنبران تشکیل  و موارد مشروحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت منجر به کمک مالی به پروژه و همچنین حمایت های بیشتر از طرف کارفرما گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت کانسار نصر شمالغرب، در مورخه  1402/04/20 جلسه بازدید و بررسی روند اجرایی پروژه سد عنبران اردبیل با برنامه زمانبندی و مسائل مالی و اعتباری پروژه با حضور آقای دکتر حیدری مدیر عامل آب منطقه ای استان اردبیل و هیات همراه و همچنین مدیرعامل شرکت نصر شمال غرب آقای مهندس صمدخواه و معاونین شرکت و سرپرست کارگاه سد عنبران تشکیل  و موارد مشروحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت منجر به کمک مالی به پروژه و همچنین حمایت های بیشتر از طرف کارفرما گردید.

 

ادامه مطلب

تقویت ماشین آلات پروژه های شرکت کانسار نصر شمالغرب

به گزارش روابط عمومی شرکت کانسار نصر شمالغرب، به جهت تقویت ماشین آلات پروژه های شرکت ، طی صحبت ها و رایزنی های انجام شده مدیران و هیات مدیره شرکت با شرکت آمیکو در مورخه 1402/04/15 تعداد شش دستگاه کمپرسی خریداری شده از شرکت آمیکو  تحویل  و جهت انجام فعالیت  روانه کارگاه معدن مس سونگون شدند.

ادامه مطلب