به گزارش روابط عمومی شرکت تلاشگران معادن زرمس، به یاری خداوند واهتمام مدیریت محترم شرکت و تلاش همکاران سخت کوش، امروز دوشنبه 21 شهریور ماه 1401 در معدن پلی متال و خاک صنعتی آقاش عملیات چال زنی به منظور شروع عملیات  آتشباری آغاز گردید.