موقعیت پروژه : استان تهران، شهرستان فیروزکوه، کیلومتر ۱۰ جاده فیروزکوه به قائمشهر

کارفرما : شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه

مشاور و دستگاه نظارت : مدیر کارخانه سیمان فیروزکوه

پیمانکار : شرکت نام آوران نصر سمنان

مبلغ اولیه پیمان : ۲۵۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مدت پیمان :  ۱۲ ماه                        تاریخ شروع پروژه : 1399/۱۰/01

کارهای موضوع پیمان :

اجرای عملیات استخراج، بارگیری و حمل مواد معدنی مورد نیاز کارخانه سیمان فیروزکوه از معادن سنگ آهک و آلوویوم. همچنین دپوی مواد اولیه، باطله برداری، حمل باطله تا دپوهای باطله، تسطیح و احداث محلهای دپو، بارگیری، حمل و دپوی انواع مواد ( سنگ آهک، سنگ گچ، سنگ آهن، سنگ سیلیس، پوزولان، کلینکر و … ) از دپوهای مختلف به محلهای مورد نظر کارفرما، تأمین ماشینآلات مورد نیاز  کارخانه در زمان نیاز کارفرما.

عملیات استخراج ، بارگیری و حمل مواد معدنی کارخانه سیمان فیروزکوه

شرکت شرکت نام آوران نصر سمنان
کارفرما شرکت سیمان فیروزکوه
مشاور شرکت سیمان فیروزکوه
تاریخ شروع ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
پیشرفت فیزیکی 42 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت استان تهران – شهرستان فیروزکوه، کیلومتر ۱۰ جاده فیروزکوه به قائمشهر

ما را دنبال کنید