به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، مدیرعامل محترم از پروژه معدن زو 1 و 2 جاجرم بازدید بعمل آورده و در این راستا با شرکت فرامبین فولاد یاران یزد جلسه ای برگزار شد.