به گزارش روابط عمومی شرکت نام آوران نصر سمنان، جلسه ایی با حضور مدیرعامل محترم شرکت نام آوران نصر سمنان و مدیریت محترم شرکت بیمه دی درخصوص افزایش همکاری ها برگزار شد.