به گزارش روابط عمومی شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، جلسه‌ای مشترک با حضور آقای مهندس سبحانی مدیر عامل محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار، آقای مهندس سعیدی مدیرعامل محترم به همراه مدیران و کارکنان شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران، مدیران عامل شرکت‌های تابعه در روز یکشنبه مورخ 1401/09/27 در سالن جلسات شرکت، برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه گزارش آخرین وضعیت پروژه‌های جاری، در خصوص رفع موانع و مشکلات پروژه‌های در دست اقدام به بحث و تبادل نظر پرداختند.