به گزارش روابط عمومی هلدینگ معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نام آروان نصر سمنان در تاریخ 1403/03/30در قالب هلدینگ معدن تلاشگران  با حضور سهامداران در محل شرکت معدن و صنایع معدنی سپهر تلاشگران برگزار و ضمن تصویب صورت‌های مالی منتهی 1402/09/30و اهداف شرکت برای سال مالی ۱۴۰۳تشریح گردید.