شرکت اقماری آبزیان گستر نصر قشم

احجام پروژه :

شرکت آبزیان گستر نصر قشم نیز یکی دیگر از شرکت های اقماری این شرکت می باشد که در راستای استراتژی های از پیش تدوین شده با سرمایه ثبتی ۳۰ درصد از سهام شرکت صدرالاشره پا به عرصه تولید و تامین بچه ماهی و پرورش ماهی سی بس آلیایی در جنوب کشور نموه است

تاکنون تامین کلیه بچه ماهیان برای مزارع پرورش ماهی در جنوب کشور از سایر کشورهای آسیایی از جمله کشور مالزی بوده و در این راستا با بررسی های فنی از جانب شرکت هلدینگ آبزیان گستر نصر(AGN) ضمن پیشنهاد به این شرکت اقدام به تاسیس این شرکت اقماری با مشارکت شرکت های آبزیان گستر نصر،شرکت نو اندیشان کشت و صنعت تدبیر و شرکت بین الملل نصر کردستان گردید تا ضمن تاسیس این شرکت اقدامی در راستای تامین این نوع آیزی وابسته به کشورهای همسایه نموده باشد و به نحوی در قطع این وابستگی به کشور های دیگر سهیم باشد. 

نوع طرح:

تکثیر، نوزادگاهی و مولد سازی ماهیان دریایی
نام متقاضی: شرکت آبزیان گستر نصر قشم
مساحت:  ۲۰۰۰۰ مترمربع
منطقه شهرستان قشم
میزان سرمایه گذاری ثابت : ۶۰۱.۷۳۰ میلیون ریال
میزان سرمایه در گردش:
۹۶.۵۵۸ میلیون ریال
پیش بینی نشده
۶۶.۱۹۳ میلیون ریال
جمع کل سرمایه گذاری
۶۹۸ میلیارد ریال
میزان تولید بچه ماهی در سال
۱۰ میلیون قطعه
میزان اشتغالزایی مسقیم
۶۱ نفر

موقعیت طرح: سواحل استان هرمزگان-شهرستان قشم به میزان ۲ هکتار زمین
ظرفیت اسمی تولید: ۱۰ میلیون قطعه
وزن نهایی برداشت : تا۲۰ گرم
نوع سیستم پرورش: نیمه متراکم با جریان مداوم
تعداد مولدین ۱۹۲ (۱۴۴عدد ماده و ۴۸ عدد نر) به نسبت ۳ به ۱
تعداد تخم لقاح یافته : ۱۴۴ میلیون عدد
مراحل پرورش : ۱- تکثیر ۲- نگهداری لارو  و نرسری ۳- مولدسازی

شرکت اقماری آبزیان گستر نصر قشم

کارفرما شرکت آبزیان گستر نصر قشم
مشاور
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 0 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت استان هرمزگان

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب

سرمایه گذاری و بهره برداری معدن سیاستراگی سیستان و بلوچستان

احجام پروژه :

این شرکت با ورود به بخش سرمایه گذاری در طرح بهره برداری و پروژه احداث کارخانه مس معدن سیاستراگی استان سیستان و بلوچستان مشارکت نموده که سهم این شرکت در این طرح ۱۹ درصد می باشد.

سهم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار  ۵۱ درصد 

سهم سایر شرکا ۳۰ درصد

سرمایه گذاری و بهره برداری معدن سیاستراگی سیستان و بلوچستان

کارفرما شرکت آب منطقه ای استان کردستان
مشاور شرکت آریا هنگارد
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 0 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت سیستان و بلوچستان

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب

سد امیرآباد

احجام پروژه :

هدف طرح :

کنترل جریان بهنگام و نابهنگام و سیلاب هاي رودخانه و تامین آب اراضی و کشاورزي پایاب سد-توسعه کشاورزي-پرورش
آبزیان و اکوتوریست
کارفرما:شرکت آب منطقه اي کردستان
مبلغ هزینه اجراي پروژه: ۵۰۰ میلیارد ریال
تاریخ شروع: ۱۳۹۲
وضعیت : در حال اجرا
نوع سد: خاکی همگن
۷ میلیون متر مکعب / حجم مخزن: ۵
مساحت تحت پوشش: ۸۸۵ هکتار

سد امیرآباد

کارفرما شرکت آب منطقه ای استان کردستان
مشاور آب نیرو
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 45 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب

سد رمشت

احجام پروژه :

هدف طرح :

کنترل جریان بهنگام و نابهنگام و سیلاب هاي رودخانه و تامین آب اراضی و کشاورزي پایاب سد-توسعه کشاورزي-پرورش آبزیان و اکوتوریست
مبلغ هزینه اجراي پروژه: ۴۳۰ میلیارد ریال
تاریخ شروع: ۱۳۹۲
نوع سد: خاکی همگن

حجم مخزن : ۵.۵ میلین متر مکعب
مساحت تحت پوشش: ۱۰۴۵ هکتار

سد رمشت

کارفرما شرکت آب منطقه ای استان کردستان
مشاور آب نیرو
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 70 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت کردستان

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب

احداث شبکه آبیاري و ایستگاه پمپاژ دشت هاي – بیله ور و میان دربند- کرمانشاه

احجام پروژه :

هدف طرح :

استفاده از منابع آب موجود در منطقه و توسعه و رونق کشاورزي
مبلغ هزینه اجراي پروژه: ۱۶۰ میلیارد ریال
لوله گذاري: لوله پلی اتیلن از قطر ۵۰ تا ۷۱۰ میلیمتر به طول ۱۷۰۰ کیلومتر
ایستگاه پمپاژ به ظرفیت: ۱۰۰۰ لیتر بر ثانیه
احداث حوضچه: ۶۵۷ عدد

احداث شبکه آبیاري و ایستگاه پمپاژ دشت هاي - بیله ور و میان دربند- کرمانشاه

کارفرما شرکت آب منطقه ای استان کردستان
مشاور
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت کرمانشاه

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب

سد زیویه کامیاران

احجام پروژه :

هدف طرح :

کنترل جریان بهنگام و نابهنگام و سیلاب هاي رودخانه و تامین آب اراضی کشاورزي پایاب سد – توسعه کشاوزي- پرورش آبزیان و اکوتوریست.
مبلغ هزینه اجراي پروژه : ۲۵۰ میلیارد ریال
کارفرما : شرکت آب منطقه اي کردستان
وضعیت پروژه : اتمام
نوع سد : خاکی باهسته رسی
حجم مخزن : ۱۷ میلیون متر مکعب
مساحت تحت پوشش : ۲۵۰۰ هکتار

سد زیویه کامیاران

کارفرما شرکت آب منطقه ای استان کردستان
مشاور
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت انجام شده
موقعیت کردستان

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب

تکمیل سامانه انتقال آب سد گاران و اجراي آماده سازي شهر جدید چناره

احجام پروژه :

هدف طرح :

تامین آب شرب بخشی از شهرستان مریوان و تامین آب مورد نیاز
کشاورزي دشت هاي اطراف این شهرستان
مبلغ قرارداد: ۲۳۰ میلیارد ریال
خاکبرداري روباره به حجم ۴۰۰۰۰۰ متر مکعب
احداث کانال بتنی درجا به طول ۵.۵ کیلومتر به همراه ابنیه هاي مربوطه
لوله گذاري با لوله هاي فولادي ۱۳۰۰ میلیمتر به طول ۷ کیلومتر
اجراي ۶۵۲ متر سیفون با لوله هاي فولادي ۱۶۰۰ و ۴ میلیمتر /۶۶۰ میلیمتر

تکمیل سامانه انتقال آب سد گاران و اجراي آماده سازي شهر جدید چناره

کارفرما شرکت آب منطقه اي کردستان
مشاور شرکت مهندسین مشاور پویاب
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 60 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت کردستان

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب

محور سنندج – مریوان

احجام پروژه :

پروژه هاي تیژ تیژ-گاران قطعات ۴،۳,۲,۱ و تقاطع تودار-شویشه

هدف طرح :

بالا بردن مشخصات هندسی مسیر و حذف گردنه هاي موجود و رفع تقاط
حادثه خیز کوتاه نمودن مسیر سنندج – مریوان
مبلغ قرار داد ها : ۳۱۴ میلیارد ریال
۱ متر مکعب /۵۱۰/ کل خاکبرداري : ۰۰
۷۵۰ متر مکعب / کل خاکریزي : ۰۰۰
تعداد ابنیه فنی : ۵۵ دستگاه ( دالی و طاقی )
کل روسازي هاي انجام شده : ۲۸۸۴۸ متر طول شامل زیر اساس -اساس- بتن
آسفالتی و تابلو علایم و نصب گاردریل و اجراي خط کشی
کارفرما : اداره کل راه وشهرسازي استان کردستان
دستگاه نظارت : مهندسین مشاور ( ره آور , بهاب نواندیش و راهیاب ملل )

محور سنندج - مریوان

کارفرما اداره کل راه وشهرسازي استان کردستان
مشاور مهندسین مشاور (ره آور, بهاب نواندیش و راهیاب ملل)
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 60 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت کردستان

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب

پروژه راهسازي محور سنندج – مریوان ( تودار- شویشه )

احجام پروژه :

هدف طرح: 

کوتاه نمودن مسیر سنندج-مریوان به منظور بهبود کلی محور سنندج-مریوان
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازي استان کردستان
مبلغ هزینه اجراي پروژه: ۱۱۴ میلیارد ریال
وضعیت پروژه: اتمام
تاریخ شروع: ۱۳۸۸
طول مسیر: ۶۰۰۰ متر
حجم خاکبرداري: ۳۸۰۰۰۰ متر مکعب
حجم خاکریزي: ۱۰۰۰۰ متر مکعب
تعداد پلها: ۱۵ دهنه
روسازي: زیر اساس،اساس،بتن آسفالتی،خط کشی و تابلو علائم و نصب گاردریل به طول ۶۰۰۰ متر

مسکن مهر شهرسان سقز

کارفرما اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
مشاور
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب

مسکن مهر شهرسان سقز

احجام پروژه :

هدف طرح: احداث ۳۱۰ واحد مسکونی مسکن مهر سقز
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازي استان کردستان مبلغ هزینه اجراي پروژه: ۱۰۰ میلیارد ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۸
وضعیت: اتمام

مسکن مهر شهرسان سقز

کارفرما اداره کل راه و شهرسازي استان کردستان
مشاور
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت

ما را دنبال کنید

ادامه مطلب