احجام پروژه :

پروژه بهسازی و آسفالت راه های روستایی در شهرستان سقز

مبلغ قرار داد : ۹۸۰ میلیارد ریال

خاکبرداری : ۲۴۰۰۰۰ متر مکعب

خاکریزی : ۹۰۰۰۰ متر مکعب

۱۴۰۰۰ متر مکعب بنایی و درناژ با سنگ لاشه

کل روسازی انجام شده : اجرای لایه های روسازی شامل زیر اساس ، اساس ، آسفالت و اجرای تابلو و علائم خط کشی به طول ۵/۲۷ کیلومتر

راه‌های روستایی

کارفرما اداره راه و شهرسازی استان کردستان
مشاور مهندسین نو آورارن طرح و برنامه
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی ۱۴ درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت شهرستان سقز

ما را دنبال کنید