انجام عملیات حفاری مغزه گیری به روش وایرلاین با  دستگاه حفاری هیدرولیک و مکانیکال

احجام پروژه :

 حفاری اکتشافی حدود 1500 متر با گمانه اکتشافی به قطر HQ ،NQ ،PQ تا عمق حداکثر 150 متر  

حفاری و اکتشاف معدن ساوه

شرکت تلاشگران معادن زرمس
مشاور شرکت مهندسین مشاور زرآذین گستر
تاریخ شروع 1400/08/03
پیشرفت فیزیکی 42 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت شهرستان ساوه، محدوده معدنی آقاش (کردخلج)

ما را دنبال کنید