مبلغ اولیه پیمان : ۷۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مختصات جغرافیایی و موقعیت محلی :

 

پروژه مربوط به مجتمع سرب و روی انگوران که در شهرستان زنجان، کیلومتر ۹۰ جاده دندی واقع شده است. شهر دندی جزو شهرستان ماه نشان، بخش انگوران می­باشد.

 

کارهای موضوع پیمان : حمل و جابجایی خاک و کیک باطله در مجتمع سرب و روی انگوران

معدن سرب و روی انگوران در مجتمع کالسیمین

شرکت شرکت نام آوران نصر سمنان
کارفرما شرکت کالسیمین
مشاور نماینده مدیر مجتمع سرب و روی انگوران
تاریخ شروع 1401/01/01
پیشرفت فیزیکی 46 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت استان زنجان، شهرستان ماه نشان، کیلومتر 90 جاده دندی، بخش انگوران

ما را دنبال کنید