مبلغ اولیه پیمان : 842.580.000.000 ریال

مختصات جغرافیایی و موقعیت محلی :

پروژه مربوط به طرح اقدام ملی مسکن می باشد که 208 واحد آن در شهرک بهارستان شهرستان سمنان توسط شرکت نام آوران نصر سمنان در حال احداث است.

تهیه طرح اجرایی شامل طراحی سیویل،معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی و ساخت و تکمیل 240 واحد مسکونی به مساحت 28.800 متر مربع و آماده سازی محوطه به مساحت 3.600 متر مربع

احداث 208 واحد مسکونی شهرک بهارستان سمنان

پیمانکار شرکت نام آوران نصر سمنان
کارفرما اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان
کارگزار شرکت توسعه گران عمران ستاد
تاریخ شروع 1399/09/25
پیشرفت فیزیکی 50درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت استان سمنان - شهرستان سمنان

ما را دنبال کنید