انجام عملیات آماده سازی، استخراج بوکسیت و باطله­های معدنی و حمل مصالح به دپوهای مورد نظر در معادن بوکسیت زون یک و دو

احجام پروژه: 

نام کارفرما : شرکت آلومینای ایران

نام مشاور : شرکت مهندسین مشاور معدن زمین

محل اجرا : استان خراسان شمالی شهرستان جاجرم

مدت پیمان : 30 ماه

مبلغ اولیه پیمان  : 3.766.274.000.000 ریال

تعدیلات : 1.688.124.000.000 ریال

مبلغ کل پیمان : 5.454.398.000.000 ریال

پیشرفت فیزیکی : 2%

وضعیت پروزه : فعال

ایستگاه پمپاژ ،خطوط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی احمد بیگلو ( قرارداد اول )

پیمانکار
کارفرما شرکت آلومینای ایران
مشاور شرکت مهندسین مشاور معدن زمین
تاریخ شروع 1401/08/12
پیشرفت فیزیکی 2 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت استان خراسان شمالی شهرستان جاجرم

ما را دنبال کنید