احجام پروژه :

هدف طرح: احداث ۳۱۰ واحد مسکونی مسکن مهر سقز
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازي استان کردستان مبلغ هزینه اجراي پروژه: ۱۰۰ میلیارد ریال
تاریخ شروع: ۱۳۸۸
وضعیت: اتمام

مسکن مهر شهرسان سقز

کارفرما اداره کل راه و شهرسازي استان کردستان
مشاور
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت

ما را دنبال کنید