اجرای خط انتقال لوله فولادی شامل خاک برداری ، لوله گذاری و پر کردن به همراه اجرای مخزن 5000 متر مکعبی و ابنیه های وابسته خط انتقال

عملیات اجرایی فاز اول خط انتقال آب از سد احمد بیگلو به تصفیه خانه مشکین شهر

پیمانکار کانسار نصر شمالغرب
کارفرما شرکت آب منطقه ای استان اردبیل
مشاور مهندسین مشاور پویاب
تاریخ شروع 1399/06/11
پیشرفت فیزیکی 100 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت استان اردبیل

ما را دنبال کنید