احجام پروژه :

شرکت کاسپین کشت نصر ملل یکی از شرکت های اقماری شرکت بین الملل نصر کردستان می باشد که در راستای استراتژی های از قبل پیش بینی و تدوین شده شرکت بین الملل نصر کردستان که در سال ۱۳۹۴ با ورود به بخش آبزی پروری و نگاهی به امکان فعالیت در بخش کشاورزی گلخانه ای داشته شروع به فعالیت نموده بدین شرح که :

ابتدا ضمن اخذ مجوز پروانه بهره برداری ۲۰۰۰ تنی پرورش ماهی قزل آلا در قفس(دریای خــــزر) و همچنین اخذ پروانه بهره برداری ۱۰۰ تنی پرورش ماهی قزل آلا در قفس ( مخزن سد زیویه کردستان ) ضمن خرید تکنولوژی و استراکچر قفس های شناور دریایی از کشور چین در قالب ۱۶ قفس و استوار در پهنه دریایی واقع در محدوده بندر کیاشهر و همچنین استفاده از دانش و تجربیات داخل کشور برای استقرار بالغ بر ۵۶ قفس سیستم لوله داربستی در سد زیویه کردستان بالغ بر دو سال فعالیت اقدام به تولید و عرضه محصولات تولیدی خود در منطقه غرب کشور و سایر استان های متقاضی محصول نموده لذا برای امکان توسعه و کسب تجارب بیشتر بصورت پایلوت اقدام به فعالیت در زمینه ماهیان خاویاری بصورت مشارکتی با شرکت تاس ماهی الماس کاسپین نمود و بعد از دو سال کسب تجارب لازمه در این زمینه اقدام به تأمین بالغ بر ۳۰۰ قطعه فیل ماهی و شروع به فعالیت در این زمینه نمود .

علی ایحال در ابتدای سال ۱۳۹۹ ضمن کسب مجوزات لازمه از شرکت بین الملل نصر کردستان و امور مجامع شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار اقدام با تأسیس این شرکت اقماری در شاخه کشاورزی (خاکی و آبی) نمود و در بررسی های بعدی و لازمه در خصوص فعالیت های این شرکت ضمن تدوین استراتژی های خاصی با توجه به نگرش محدود مسئولین استانی برای ادامه فعالیت های آبزی پروری تصمیم به یکپارچگی و فعالیت آبزی پروری در شمال کشور (مزرعه بندر کیاشهر) و فعالیت های کشاورزی خاکی(گلخانه گیاهان دارویی) در استان کردستان گردید.

جهت استحضار در حال حاضر در پهنه دریایی برنامه تولید و توسعه پرورش ماهی قزل آلای دریایی در اراضی ساحلی خود برنامه توسعه زیرساخت های تأمین ماهی مورد نیاز قفس های شناور و مزرعه پرورش ماهیان خاویاری را در قالب یک مزرعـــه ۵۰ تنی گوشت ماهیان خاویاری و ۳.۵ تنی خاویار در برنامه توسعه در قالب سرمایه گذاری در مدت سه سال متوالی برای این شرکت تدوین و در حال اجرا می باشد

بزرگراه میاندوآب-کرمانشاه

کارفرما
مشاور
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 0 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت

ما را دنبال کنید