احجام پروژه :

این شرکت با ورود به بخش سرمایه گذاری در طرح بهره برداری و پروژه احداث کارخانه مس معدن سیاستراگی استان سیستان و بلوچستان مشارکت نموده که سهم این شرکت در این طرح ۱۹ درصد می باشد.

سهم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار  ۵۱ درصد 

سهم سایر شرکا ۳۰ درصد

سرمایه گذاری و بهره برداری معدن سیاستراگی سیستان و بلوچستان

کارفرما شرکت آب منطقه ای استان کردستان
مشاور شرکت آریا هنگارد
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 0 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت سیستان و بلوچستان

ما را دنبال کنید