اجرای خط 700 و 400 لوله پلی اتیلن شامل خاک برداری ، لوله گذاری و پر کردن و اجرای جاده سرویس به همراه ایستگاه پمپاژ

عملیات اجرایی فاز اول خط انتقال آب از سد احمد بیگلو به تصفیه خانه مشکین شهر

پیمانکار کانسار نصر شمالغرب
کارفرما شرکت آب منطقه ای استان کردستان
مشاور مهندسین مشاور موج آب
تاریخ شروع 1397/04/20
پیشرفت فیزیکی 23 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت استان کردستان

ما را دنبال کنید