احجام پروژه :

موضوع قرارداد : احداث ، تهیه ، حمل ، نصب ، راه اندازي و بهره برداری آزمایشی ایستگاه پمپاژ سلسی علیا،مخازن ذخیره و سرویس و خطوط لوله درجه ۱و ۲ و شبکه آبیاري واحد عمرانی دوم مریوان

هدف طرح :

تامین فشار لازم براي انجام آبیاري تحت فشار در بخش هایی از اراضی شمال و غرب دشت سلسی به وسعت ۵۵۳ هکتار
کارفرما: شرکت آب منطقه اي کردستان دستگاه نظارت : شرکت مهندسین مشاور توان آب
۱۴۵ ریال /۹۲۱/۴۰۹/ مبلغ کل قرارداد: ۳۷۲ ایستگاه پمپاژ: به ظرفیت ۵۵۰ لیتر در ثانیه لوله گذاري فولادي به قطر هاي ۶۰۰،۷۰۰،۱۰۰۰ میلیمتر بطول حدود ۵ کیلومتر لوله گذاري پلی اتیلن از قطر ۹۰ تا ۵۶۰ میلیمتر بطول حدودا ۴۰ کیلومتر احداث

  • مخزن مکش به ظزفیت ۱۸۰۰ متر مکعب
  • احداث مخزن رانش به ظرفیت ۱۸۰۰ متر مکعب
  • احداث ۹۸ عدد حوضچه شیر هوا
  • احداث ۱۳۱ حوضچه انشعاب آب

پروژه احداث شبکه هاي آبیاري و ایستگاه پمپاژ سلسی علیا

کارفرما شرکت آب منطقه ای کردستان
مشاور مهندسین مشاور توان آب
تاریخ شروع
پیشرفت فیزیکی 80 درصد
وضعیت در حال انجام
موقعیت کردستان

ما را دنبال کنید